top of page

1908

21. jan. / født i København (som den 3. af 5 søskende, forældre: Louis og Elna Schottländer)

 

1927                    

25. juni / nysproglig student fra Ingwersen og Elbrechts Skole, København

 

1927                    

3. sept. / indskrevet på Københavns Universitet

 

1928                    

18. maj / Filosofikumeksamen

 

1928                    

28. okt. / ½ års studieophold i München – kurser i Übungen im Gebrauch des Spanischen og Überstzung ins Spanische (brev fra lektor A. de Olea, februar 1929)

 

1930                                                    

3 mdr.s rundrejse i Spanien sammen med sin far; de har læst spansk sammen på Universitetet (brev fra Louis til Kirsten på spansk)

 

1931                    

31.sept. / ansat som translatør hos Adv. Jac. Jacobsen, Amagertorv 29 (anbefaling fra Jac. Jacobsen)

 

1933                    

8. jan. / ½ års studieophold i Madrid – bor på Residencia de las Señoritas - følger undervisningen dér samt på Universitetet – møder bl.a. Carme Serrallonga, medstifter af Institut de la Generalidad de Barcelona (’L’Escola Isabel de villena i la seva gent (1939-1989) (privat korrespondance))

 

1934                    

30. aug. / Statsautoriseret translatøreksamen i spansk

 

1935  

studierejse til Spanien, bl.a. Valladolid – får tilsagn fra Ortega y Gasset om oversættelse af udvalgte essays (privat korrespondance)

 

1943                

okt. / flygter til Sverige

 

1943                    

1. nov. / ansat som biträdande assistent ved Ibero-Amerikanska Institutionen, Göteborg, frem til juni 1945, hvorefter ansættelsen forlænges til juni 46. KS donerer en del bøger til institutionen. ”Fröken Schottländers gedigna kundskaper i spanska, liksom hennes personlige egenskaper i almänhet, ha för Institutionen varit en värdefull tillgång, såvel i vad avser arbetet inom Institutionen i egentlig mening som med hänsyn till den tjänstgöring som biträdande lärarekraft i spanska vid Handelshögskolan vilken Fröken Schottländer kunnat åtaga sig vid sidan av institutionsarbetet.” (fra Nils Hedbergs anbefaling, leder af I-A Institutionen)

 

1951                    

22. nov. / Magisterkonferens i Romansk Filologi.

                                                                

1952                    

april /  tilbyder at undervise i spansk i radioen (svar fra Statsradiofoniens Foredragsafdeling 30.4.1952)

 

1952                    

april / modtager 3.000,- fra Universitets rejseunderstøttelse for unge Videnskabsmænd (Universitets årbog 1948-53, s. 474)

 

1953                    

12. juni / beskikket lektor i faget spansk ved KU fra 1. juni. KS er den første lektor i spansk med spansk som fag – og eneste underviser i faget de første 8½ år til og med efterårssemestret 1961.

 

1956                    

forår / studieophold ved Salamanca Universitet, Estudiante de Filosofia y Letra   (Carnet de Cortesía udstedt 14.3.56 og Tarjeta de Lector til universitetsbiblioteket udstedt 14.2.56)

 

1957                    

21.-28. april / Alonso Zamora Vicente gæster KU, takker KS for ophold (dedikation i Sonatas                  de Valle-Inclán)

 

1958      

KS deltager i Fagunderudvalg for Spansk under Landsudvalget for Det nye

            Gymnasium sm.m. Togeby og Smitt-Jensen (betænkning febr. 1959)

 

1963                                                     

gæsteunderviser ved Boulder University, Colorado 1 semester – derefter

            3 mdr.s studierejse i Sydstaterne og Mellemamerika.

 

1965                                                     

modtager 550,- fra Universitets rejseunderstøttelse (Universitets årbog 1964-65 s. 42)

 

1978                    

januar/ pensioneret. Beslutter at oprette Kirsten Schottlænders Fond og donerer 150.000,-

 

1980                    

8. marts / stiftende møde i Kirsten Schottlænders Fond

 

1992                    

30. marts / KS dør. Testamenterer resten af sin formue til fonden og sit omfattende bibliotek til Det Kgl. Bibliotek og Romansk Institut.

bottom of page