top of page

OM KIRSTEN SCHOTTLÆNDER

 

Kirsten Schottlænder blev født ind i en borgerlig københavnerfamilie 21. januar 1908 som den tredje af i alt fem søskende. Hun blev student i 1927, og samme år blev hun indskrevet på Københavns Universitet (Romansk institut?).


KS arbejdede som translatør, mens hun studerede, og hun foretog længere studierejser til Spanien, bl.a. et halvt års studieophold ved Universidad de Madrid. Her boede hun på det navnkundige Residencia de las Señoritas, hvor hun bl.a. mødte Carme Serrallonga, medstifter af Institut de la Generalidad de Barcelona.


I 1934 blev KS statsautoriseret translatør i spansk og opholdt sig atter tre måneder i Madrid, hvor hun bl.a. opsøgte og indgik aftaler om oversættelse med forfatterne Ortega y Gasset og Ramón Jiménez.


Under krigen måtte hun flygte til Sverige og fik ansættelse som ’biträdande assistent’ ved Ibero-Amerikanska Institutionen i Göteborg fra november ’43 frem til juni ’46; sideløbende med undervisningen arbejdede hun på sin magisterkonferens.


I november 1951 blev hun Danmarks første magister i spansk, og året efter startede hun spanskundervisning i radioen. Sammen med ”don Francisco” indførte hun lytterne i spansk sprog og kultur. lydklip


I 1953 blev Kirsten Schottlænder ansat som lektor i spansk ved KU. Som den første lektor i spansk, med spansk som fag, var hun de følgende 8½ år også den eneste underviser i faget! En oversigt over Kirsten Schottlænders undervisning 1967-77 på KU kan ses her/undervisning/ 3-5 vigtigste fag, hun underviste i (JKM)


Igennem hele sin karriere bevarede KS nær kontakt og venskab med spanske og catalanske forskere og forfattere, og hun var hele livet en dedikeret oversætter og formidler af spansk litteratur og kultur, se bibliografi


8. marts 1980 stiftede hun Kirsten Schottlænders Fond, hvis formål skulle være at støtte forskere, undervisere og studerende i mødet med iberisk sprog og kultur. Ved hendes død i 1992 stod Fonden som enearving, og hendes omfattende bogsamling testamenteredes til Romansk Institut og Det kongelige Bibliotek.

bottom of page