Kirsten Schottlænders Fond uddeler legater til spansk-, catalansk- eller portugisisklærere, -forskere og/eller -studerende ved Københavns Universitet.


Ansøgere med tilknytning til andre universiteter eller uden universitetstilknytning, f.eks. gymnasielærere, kan også komme i betragtning.

Vi ønsker begrundet ansøgning, detaljeret budget og fra bachelor-studerende anbefaling. For ansøgere uden for universitetsmiljøet desuden CV på max. 1 side.


Der er én årlig uddeling primo marts til anvendelse fra 1. juli og frem. Svar kan forventes primo maj.


Ansøgningsfrist: første fredag i marts kl. 12.00. Ansøg her.